Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Příklady využití Big Data, od velkých očekávání k praktickému využití

Data jsou bohatstvím každé firmy, ale je nutné vědět, jak je smysluplně vytěžovat a práci s nimi neustále rozvíjet. Právě data z interních zdrojů v kombinaci s daty externími otevírají stále nové možnosti využití, problémem ale je, že často nemáme sílu tento potenciál využít. Pojďme si na konkrétních příkladech ukázat:

  • Jaké máme mít reálná očekávání
  • Co vedlo v konkrétních projektech k úspěchu i co je lépe podruhé neopakovat
  • Jakou roli mají Big data v moderním řízení IT

Program :

12:30 – 13:00                 registrace, občerstvení

13:00 – 13:30                I. Blok diskuse

  • Big data - ukázaná platí, Tomáš Lancinger - prezentace zde
  • Big data  - Case Study, Martin Patočka - prezentace zde
  • Jak použít, zažít a využít umělou inteligenci, Karel Janeček - prezemtace zde

14:00 – 14,30                přestávka, občerstvení

14:30 – 15:00               II. Blok diskuse

  • SecOps - Jak řídit moderní IT?!, Ladisklav Straka - prezentace zde
  • Jak řídit rozsáhlý outsourcing IT ... (a moci klidně spát), Pavel Sekanina - prezentace zde

15:30 – 16,00                 diskuse a závěr