Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Kulatý stůl CNZ 2018 - na téma Kontrola spisové služby

Setkání se uskuteční 22. května 2018, od 13 do 16 hodin v kinosále Národního archivu v Praze 4 – Chodovci.
Diskutovanými tématy budou:

  • Soulad elektronických systémů spisové služby s novým
    Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.
  • Soulad elektronických systémů spisové služby s Nařízením
    Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).


Své názory na Vámi nastíněná témata přijdou diskutovat odborníci z řad dodavatelů spisové služby, zástupci MV ČR, archivů, samosprávy a privátního sektoru.
Své dotazy a náměty můžete zasílat na adresu rada@cnz.cz.
Zájemce o účast prosíme o registraci na www.cnz.cz.
Akce není zpoplatněna.

Na Vaši účast se těší
organizační tým CNZ
twitter.com/cnzcz