Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Dokument nebo život

Tradiční partnerská konference, jejiž nosnými tématy budou:

  • Propojení informačních systémů pro správu dokumentů přes rozhraní dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS).
  • Elektronické skartační řízení.
  • Jmenné rejstříky (databáze subjektů v elektronických systémech spisové služby) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).
  • Spisový a skartační plán v souladu s GDPR (problematika lhůt).

 

Více informací na  www.cnz.cz/2018/03/29/dokument-nebo-zivot-konference-cnz-2018