Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

ENTERPRISE ARCHITEKTURA 2017

CACIO je partnerem odborné konference s názvem ENTERPRISE ARCHITEKTURA 2017. Dozvíte se co je náplní architekta, co znamená modelování architektury a co je Národní architektonický plán a Informační koncepce. Seminář je zaměřen na odborníky v IT, architekty a analytiky. Jste všichni srdečně zváni.

Registrace na konferenci.

Na semináři vystoupí Tom Graves (UK), Marc Lankhorst (NL), Ondrej Gálik (Česká spořitelna), Petr Smolík (Metada), Milan Rubeš (Goodea), Pavel Hrabě (HEAcon), Ondřej Felix (digitální šampion eGovernmentu), Petr Kuchař (ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu MVČR), Miloslav Marčan (CIO MPO) a Michal Rada (MPSV).

Pozvánka